Нетехнічне резюме (NTS) проекту сонячної електростанції «Акванова Девелопмент»

1) Вступ

В цьому документі наводиться нетехнічний огляд проекту будівництва сонячної електростанції, який запропонований приватною компанією «Акванова Девелопмент» у Закарпатській області, Україна.

Документ також містить коротку інформацію про потенційні екологічні та соціальні наслідки, а також про інші екологічні та соціальні аспекти, які пов’язані з впровадженням проекту. Також в кінці цього документу перелічені відповідні заходи щодо зниження основних негативних екологічних і соціальних наслідків, які можуть виникнути в процесі будівництва та експлуатації проекту (Таблиця 1).

Девелопер проекту, приватна компанія «Акванова Девелопмент», звернулася до Європейського Банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) з метою отримання фінансування цього проекту. Проект має відповідати вимогам екологічної та соціальної політики ЄБРР від 2014 року, та визначений як проект категорії Б.

Цей документ, резюме нетехнічного характеру (NTS), та План взаємодії з зацікавленими сторонами (SEP) будуть розміщені у вказаних нижче місцях для інформування громадськості та отримання коментарів:

 • Офіс компанії ТОВ «Акванова Девелопмент»

  Поштова адреса: 03040, Київ, вул. Васильківська, 1
  Телефон: +380 44 333 39 30

 • Шаланківська сільська рада

  Адреса: 90311, Закарпатська область, Виноградівській район, с. Шаланки, вул. Миру, 5
  Телефон: +380 3143 44422

Окрім того, вищезгадані документи будуть доступними в режимі онлайн на веб-сайтах uself.com.ua та aquanovadevelopment.com.ua. Будь-яка зацікавлена сторона може надавати коментарі та пропозиції стосовно екологічних, соціальних та інших аспектів проекту. За подальшою інформацією прохання звертатись за адресою:

Ім’я Контактна інформація
Олена Пермякова, Генеральний директор
Ірина Тимченко, Менеджер проекту
Компанія: Акванова Девелопмент
Поштова адреса: 03040, Київ, вул. Васильківська, 1
Телефон: +38 (044) 333 39 30
Мобільний телефон: +38 (095) 284 62 73
Email: tymchenkoial@gmail.com, itimchenko@cei.com.ua

2. Опис запропонованого проекту

Проектом буде встановлено 12 600 фотоелектричних модулів та пов’язаного з ними обладнання, яке забезпечить максимальну встановлену потужність 3 МВт змінного струму, і приблизно 3,64 ГВт-годин електроенергії, виробленої на рік.

Завод буде експлуатуватися на площі 5,624 га, які було взято в суборенду для проекту. Для доступу до ділянки проекту буде побудовано нову дорогу з щебеню 1050 м завдовжки і 4,5 м завширшки. Станцію буде підключено до розподільчої мережі на існуючій підстанції 110/35/10 кВ « Шаланки», що належить Обленерго, двома паралельними повітряними лініями 10 кВ, довжиною приблизно 1395 м кожна . Електроенергія буде продаватися до національної мережі за «зеленим тарифом».

Проект буде розташований на вул. Сальва, 100, село Шаланки (3110 жителів) у Виноградівському районі Закарпатської області. Найближчі житлові об’єкти Шаланок розташовані приблизно на відстані 950 м на північ від ділянки проекту. Розташування майданчика проекту показано на Рисунках 1 і 2 нижче.

Сонячну електростанцію буде побудовано, введено в експлуатацію та розпочато роботу компанією ТОВ «Акванова Девелопмент», яка була створена у 2008 році, або її підрядниками.

Використовуючи відновлювану сонячну енергію, проект забезпечить значні екологічні переваги над іншими видами виробництва енергії, такими як ті, що використовують викопні види палива (газ, вугілля) або ядерними. Це сприятиме зменшенню викидів парникових газів (очікуване щорічне зменшення викидів становить 2745 тонн еквіваленту вуглекислого газу), створить тимчасові робочі місця на будівництві та підвищить безпеку енергопостачання в цьому районі.

3. Огляд питань охорони довкілля, охорони здоров’я, безпеки та соціальних аспектів

3.1 Проектні дослідження та документи

Сонячні електростанції можуть розглядатися як такі, що мають найменший вплив на довкілля та його біологічне різноманіття. Однак, для оцінки їх впливу та розробки заходів щодо управління цим впливом було підготовлено декілька екологічних документів, які описано нижче.

Підготовка проекту включала оцінку екологічних умов ділянки, оточуючої території, а також оцінку екологічних та соціальних наслідків. Дані були зведені в окремому звіті ОВНС, що є частиною проектної документації. Також, в межах комплексної перевірки екологічних та соціальних аспектів, був розроблений План дій в екологічній та соціальній сфері (ESAP). В ньому визначені заходи щодо усунення або зменшення потенційних несприятливих впливів проекту відповідно до Технічних Вимог ЄБРР.

Для відображення взаємодії «Акванова Девелопмент» з населенням та організаціями, на які може впливати проект, або які є зацікавленими в проекті на різних етапах його підготовки та впровадження, був розроблений План взаємодії з зацікавленими сторонами (SEP). SEP та цей документ будуть доступними для громадськості. Компанія призначить співробітника, який буде відповідати за підтримання відкритого діалогу із зацікавленими групами та місцевими мешканцями. У будь-який час до початку, і протягом будівництва та експлуатації, будь-яка зацікавлена особа зможе підняти питання, надати свої зауваження та пропозиції щодо проекту. «Акванова Девелопмент» своєчасно прийме, розгляне і відповість на всі такі зауваження або скарги. Механізм подання та розгляду скарг наведено у SEP.

3.2. Зони підвищеної екологічної чутливості

Проект розташовано у сільськогосподарському регіоні, і він досить віддалений від житлових приміщень. На ділянці проекту або у безпосередній близькості до неї відсутні природоохоронні території.

Найближчі житлові будівлі села Шаланки знаходяться на відстані 950 м на північ від меж ділянки проекту. Очікується незначне зростання руху транспорту, наявність пилу та шуму протягом короткого періоду проведення будівельних робіт (в тому числі, будівництво під’їзної дороги та ліній електропередачі), проте ці незручності для населення будуть відповідним чином пом’якшені. Сонячна електростанція не матиме викидів у повітря, не спричинятиме будь-якого шуму чи мерехтіння, які могли б турбувати мешканців найближчих сіл. Вплив відблиску сонця від панелей оцінюється як низький, через віддалене розташування житлових будівель.

Два об’єкти інфраструктури, що належать третім особам, — підземний комунікаційний кабель і підземний газопровід – знаходяться на східній стороні проектної ділянки. В межах охоронних зон цих об’єктів ніякі проектні установки розміщені не будуть. Доступ відповідних третіх осіб на ці об’єкти для обслуговування, і у випадках надзвичайних ситуацій буде забезпечено.

3.3. Вплив проекту на довкілля та пом’якшення наслідків такого впливу

Відповідно до оцінки потенційних екологічних та соціальних наслідків проекту, окрім переваг вінможе мати деякий негативний вплив на навколишнє середовище та населення у разі неналежного управління проектом. Враховуючи зазначене вище, «Акванова Девелопмент» впроваджуватиме «заходи із пом’якшення впливу» з метою запобігання чи зменшення негативних наслідків цього проекту, як описано у Плані дій в екологічній і соціальній сфері (ESAP). Короткий огляд основних заходів щодо пом’якшення негативного впливу проекту наведений в Таблиці 1 нижче.

Таблиця 1 Огляд основних наслідків впливу проекту та заходів із пом’якшення такого впливу

No Питання Потенційний вплив Заходи із пом’якшення впливу
1 Загальний вплив будівництва Вплив на етапі будівництва головних (сонячні модулі та інверторні підстанції) і пов’язаних з ними (лінії електропередачі та під’їзна дорога) об’єктів проекту від проведення земляних робіт, пил, шум, викиди в атмосферу від задіяних в роботі транспортних засобів, відходи будівництва і таке інше.
 • Підготувати та виконати план управління будівництвом для скорочення та пом’якшення наслідків загального впливу будівництва, включаючи шум, викиди в атмосферу, утворення та утилізацію відходів, ерозію ґрунтів.
 • Підготувати та впровадити план управління дорожнім рухом з урахуванням маршрутів доставки, інших користувачів дороги, обмеження швидкості та встановлення попереджуючих знаків.
 • Забезпечити дотримання підрядниками проекту відповідних екологічних та соціальних вимог.
 • Безперервний контроль впливу з метою дотримання відповідних державних екологічних стандартів та вимог ЄБРР.
2 Лінії електропередачі Вплив будівництва двох паралельних повітряних ліній електропередачі напругою 10 кВ (довжиною 1395 м кожна) для приєднання до електромережі.
 • Забезпечити відповідний рівень проектування і прокладки траси ліній електропередачі, по можливості поза межами вразливих ділянок.
 • Дотримуватися відповідних санітарних та екологічних вимог і норм, включаючи вимоги і норми ЄБРР.
 • Укладати договори оренди землі з власниками земельних ділянок для встановлення опор ліній електропередачі.
 • Зменшити будь-які залишкові впливи після завершення будівництва.
3 Виведення з експлуатації Збір та утилізація відходів при виведенні з експлуатації електростанції наприкінці 25-річного терміну експлуатації СЕС. — Забезпечити переробку і належну утилізацію фотоелектричних модулів наприкінці їх терміну експлуатації у відповідності з найкращими екологічними практиками, включаючи міжнародну ініціативу переробки сонячних модулів (PVCycle international initiative).