Проект сонячної електростанції «Акванова Девелопмент»

План взаємодії з зацікавленими сторонами (SEP)

1) Вступ

1.1) Відомості загального характеру

Девелопер проекту, «Акванова Девелопмент», звернувся до Європейського Банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) з метою отримання фінансування для будівництва сонячної електростанції «Шаланки» (далі — Проект) у Закарпатській області, Україна. У зв’язку з цим проект повинен відповідати вимогам екологічної та соціальної політики ЄБРР від 2014 року, та має бути визначений як проект категорії Б. Консультанти ЄБРР виконали комплексний екологічний і соціальний аналіз проекту та надали допомогу у розробці відповідної екологічної та соціальної документації, а саме Плану дій в екологічній і соціальній сфері (ESAP), Резюме нетехнічного характеру з екологічних і соціальних питань (NTS) та Плану взаємодії із зацікавленими сторонами (SEP).

Девелопер проекту розглядає взаємодію з зацікавленими сторонами як невід’ємну частину належного ведення бізнесу та корпоративної відповідальності, а також як засіб підвищення якості проектів. Зокрема, ефективне залучення громадськості має вирішальне значення для успішного управління ризиками та впливом проекту на місцеве населення, а також отримання додаткових екологічних або соціальних вигод для громад, на які впливає проект. З метою задоволення вимог ЄБРР щодо взаємодії із зацікавленими сторонами, проведення консультацій з громадськістю та розкриття інформації стосовно проекту, був розроблений План взаємодії з зацікавленими сторонами (SEP). Деталі цього Плану викладені у даному документі.

1.2) Проект

Проектом буде встановлено 12 600 фотоелектричних модулів та пов’язаного з ними обладнання, яке забезпечить встановлену потужність 3 МВт змінного струму, і приблизно 3,64 ГВт-годин електроенергії, виробленої на рік.

Завод буде експлуатуватися на площі 5,624 га, які було взято в суборенду для проекту. Для доступу до ділянки проекту буде побудовано нову дорогу з щебеню довжиною 1050 м завдовжки і 4,5 м завширшки. Станцію буде підключено до розподільчої мережі на існуючій підстанції 110/35/10 кВ « Шаланки», що належить Обленерго, двома паралельними повітряними лініями 10 кВ, довжиною приблизно 1395 м кожна . Електроенергія буде продаватися до національної мережі за «зеленим тарифом».

Проект буде розташований на вул. Сальва, 100, село Шаланки (3 110 жителів) у Виноградівському районі Закарпатської області. Найближчі житлові об’єкти Шаланок розташовані приблизно на відстані 950 м на північ від ділянки проекту. Розташування майданчика проекту показано на Рисунках 1 і 2 нижче.

Сонячну електростанцію буде побудовано, введено в експлуатацію та розпочато роботу компанією ТОВ «Акванова Девелопмент», яка була створена у 2008 році, або її підрядниками.

Використовуючи відновлювану сонячну енергію, проект забезпечить значні екологічні переваги перед іншими видами виробництва енергії, такими як ті, що використовують викопні види палива (газ, вугілля) або ядерними. Це сприятиме зменшенню викидів парникових газів (очікуване щорічне зменшення викидів становить 2745 тонн еквіваленту вуглекислого газу), створить тимчасові робочі місця на будівництві та підвищить безпеку енергопостачання в цьому районі.

1.3) Вимоги до організації взаємодії з зацікавленими сторонами та громадських слухань

Україна є учасником Орхуської Конвенції про доступ до інформації та участь громадськості (UNECE). Конвенція спрямована на розширення участі громадськості у прийнятті рішень з питань охорони довкілля державними органами та іншими особами, які приймають рішення з екологічних питань. Отже, люди мають право на отримання інформації стосовно екологічних аспектів, пов’язаних із цим проектом. Національне законодавство також передбачає залучення громадськості у процес прийняття рішень щодо проекту.

Відповідно до положень Екологічної та соціальної політики ЄБРР від 2014 року проект, фінансований Банком, повинен відповідати кращим міжнародним практикам та вимогам щодо залучення зацікавлених сторін і проведення обговорень з громадськістю. Принципи, вимоги, методологічні та процедурні аспекти залучення зацікавлених сторін для проектів ЄБРР детально викладені у Технічній вимозі 10 (ТВ10) «Розкриття інформації та взаємодія із зацікавленими сторонами». Ця Технічна вимога визначає системний підхід до процесу залучення зацікавлених сторін, що допоможе клієнтам встановити та підтримувати протягом тривалого часу конструктивні в ідносини із зацікавленими сторонами, в тому числі місцевими громадами, на які впливає проект.

Для залучення до проекту зацікавлених сторін та проведення обговорень необхідно реалізувати наступні кроки:

 • Визначення груп зацікавлених сторін проекту, включаючи представників громадськості, інтересів яких може торкнутися будівництво та експлуатація сонячної електростанції.
 • Залучення зацікавлених сторін / проведення обговорень та розкриття інформації. На цьому етапі «Акванова Девелопмент» забезпечить відповідну взаємодію визначених зацікавлених сторін у вирішенні екологічних та соціальних питань, на які вони можуть потенційно впливати через процес розкриття інформації та проведення змістовних обговорень. Розкрита інформація буде містити відомості про діяльність за проектом. Проведення обговорень здійснюватиметься засобами, які є всеохоплюючими та прийнятними для всіх зацікавлених сторін, включаючи спільноти, які можуть зазнати впливу проекту, та соціально незахищені групи населення.
 • Механізм подання та розгляду скарг, за допомогою якого широка громадськість та інші зацікавлені сторони можуть піднімати питання, які їх турбують, та отримувати своєчасну та вичерпну відповідь на ці питання, є ще одним із ключових елементів взаємодії із зацікавленими сторонами.

1.4) Попередня взаємодія девелопера із зацікавленими сторонами

Девелопер проекту вже поінформував широку громадськість щодо запланованого проекту та провів наступні громадські обговорення:

 • Місцеву громаду було поінформовано про підготовку детального плану території майданчика для Проекту (ДПТ) та проведення відповідного громадського обговорення шляхом публікації повідомлення в місцевій газеті «Новини Виноградівщини» № 45 від 18 листопада 2017 року (примірник долучено у Додатку А).
 • Відкрите засідання щодо вибору майданчика для проекту відбулося в с. Шаланки 19 грудня 2017 року. Відповідно до протоколу, на ньому були присутні 42 особи, включно з членами сільської ради, говолою сільської ради, представниками Девелопера та жителями с. Шаланки (протокол надано у додатку Б).
 • Протягом відвідання проектного майданчика 21 лютого 2018 року консультант зустрівся з головою сільської ради с. Шаланки, паном Віктором Альохіним, та обговорив питання щодо реалізації проекту та можливі пов’язані проблемні питання. Голова висловив підтримку проекту і не заявляв про наявність будь-яких проблемних питань.
 • Заява про вплив на навколишнє середовище запланованої діяльності була опублікована в місцевій газеті «Новини Виноградівщини» #26 (8580) від 7 липня 2018 року (копія надається в Додатку С).
 • Громадські слухання щодо «зеленого» тарифу були проведені в с. Шаланки 14 листопада 2018 року. Згідно з Протоколом, слухання відвідали 60 осіб, всі проголосувавші підтримали отримання «зеленого» тарифу (Протокол слухань надається в Додатку Д).

Також «Акванова Девелопмент» обговорювало проект із місцевою владою, регулятивними органами та іншими зацікавленими сторонами на постійній основі.

1.5) Мета Плану взаємодії із зацікавленими сторонами

Цей План було розроблено з метою відображення взаємодії «Акванова Девелопмент» з місцевим населенням та установами, на інтереси яких може вплинути проект, або які є зацікавленими у проекті на різних етапах його підготовки та реалізації. План також включає в себе механізм подання та розгляду скарг, що дає можливість зацікавленим сторонам підняти будь-які питання щодо проекту та довести їх до уваги «Акванова Девелопмент».

2) Виявлення та оцінка зацікавлених сторін

Для визначення процесу обміну інформацією згідно з Технічною вимогою ЄБРР 10 (ТВ10) ТОВ «Акванова Девелопмент» за допомогою консультантів визначило ключові зацікавлені сторони, які можуть бути зацікавленими у проекті та/або зазнати впливу проекту. Зокрема:

 • Внутрішні учасники, такі як співробітники «Акванова Девелопмент» та робітники будівельних підрядників;
 • Місцеве населення та користувачі земельних ділянок у безпосередній близькості до майданчика проекту;
 • Місцеві органи влади та регуляторні органи різних рівнів;
 • Місцеві засоби масової інформації та інтернет-сайти, які публікують інформацію про місцеві або регіональні події;
 • Громадські організації, науково-дослідницьке товариство.

 

У Таблиці 2.1 нижче наведена детальна інформація про зацікавлені сторони проекту. Ця Таблиця буде постійно оновлюватись та доповнюватись девелопером у ході реалізації проекту.

Таблиця 2.1. Зацікавлені сторони проекту

Найменування зацікавленої особи Опис Контактна особа Контактні дані
Внутрішні
1 Співробітники Співробітники ТОВ «Акванова Девелопмент» Пані Пермякова О.В, Генеральний директор Адреса: 03040, Київ, вул. Васильківська, 1

Телефон: +38 (044) 333 39 30

Жителі та користувачі/власники земельних ділянок
2 Жителі с. Шаланки Місцеві жителі Альохін В.В., голова сільської ради Адреса: 90311, Закарпатська область, Виноградівській район, с. Шаланки, вул. Миру, 5, телефон: +38 03143-44422
Державні та регуляторні органи
3 Закарпатська облдержадміністрація Регіональні органи управління Москаль Г.Г. , голова адміністрації

 

Адреса: м. Ужгород, пл. Народна, 4, Закарпатська область
4 Департамент екології Закарпатської облдержадміністрації Регуляторний орган Рішко С.В., голова департаменту Адреса: м. Ужгород, пл. Народна, 4, Закарпатська область
Засоби масової інформації та Інтернет
5 Газета «Новини Виноградівщини» Місцева газета(Виноградівській район) Головний редактор Адреса: Закарпатська область, Виноградівський район, м. Виноградів, вул Миру, 39

Телефон:+38 (095) 596 15 71

+38 (097) 358 32 16

Громадські організації та науково-дослідницькі
6 Громадські екологічні організації

3) Розкриття інформації та Програма взаємодії із зацікавленими сторонами

3.1) Розкриття важливої для проекту інформації

Для забезпечення екологічних та соціальних вимог і стандартів ЄБРР щодо виконання проектів, Нетехнічне резюме проекту з коротким викладенням потенційних екологічних та соціальних впливів проекту (NTS) та План взаємодії із зацікавленими сторонами (цей документ) розміщені для широкого доступу на веб-сайті USELF uself.com.ua та сайті девелопера aquanovadevelopment.com.ua.

Друковані копії NTS та SEP будуть також доступними громадськості для ознайомлення у приміщенні Шаланківської сільської ради та в офісі «Акванова Девелопмент» за запитом.

Місцеве населення своєчасно отримуватиме інформацію щодо запланованих будівельних робіт, заходів безпеки поблизу будівельного майданчика, управління транспортними засобами, можливостей працевлаштування та бізнес-діяльності, а також іншу важливу інформацію через місцеві засоби масової інформації, наведені у таблиці вище. Інформація колективного доступу також включатиме резюме річних звітів про хід реалізації проекту, з урахуванням екологічного та соціального впливу, показників охорони здоров’я та заходів з техніки безпеки, а також реалізацію механізму подання та розгляду скарг.

Будь-які критичні зауваження або скарги з боку населення будуть опубліковані відповідно до процедури подання та розгляду скарг, як описано нижче у Розділі 4.

3.2) Програма взаємодії із зацікавленими сторонами

Попередня Програма взаємодії із зацікавленими сторонами наведена нижче в Таблиці 3.1. Ця програма надалі буде обговорюватися сторонами та оновлюватись відповідним чином.

Таблиця 3.1 Попередня Програма взаємодії із зацікавленими сторонами

No Зацікавлена сторона Заходи Засоби комунікації Період
Підготовчий етап проекту (підготовчі будівельні роботи)
1 Всі зацікавлені особи
 • Публікація NTS та SEP (англійською та українською мовами) та інформування всіх зацікавлених сторін через місцеві засоби інформації
 • Публікації у місцевих засобах інформації;
 • Публікації на веб-сайті.
2019
2 Органи місцевої влади (регуляторні органи)
 • Отримання всіх необхідних дозволів на будівництво проекту
  Офіційне листування;

 • Зустрічі
2018-2019
3 Будівельні підрядники, тимчасові працівники
 • Узгодження процедури врегулювання скарг, пов’язаних з будівництвом і правилами поведінки для тимчасових працівників;
 • Проведення тренінгів для підрядників щодо норм та правил поведінки
  Зустрічі;

 • Офіційне листування;
 • Тренінги
Перед початком будівництва
4 Місцеве населення
  Надання інформації про заходи безпеки під час будівництва та щодо управління транспортними засобами;

 • Надання інформації про можливості працевлаштування та можливості для надання послуг (за наявності);
  Інформаційні стенди на будівельному майданчику;

 • Встановлення знаків на дорогах та небезпечних ділянках майданчика;
Перед початком та протягом будівництва
 • Надання інформації щодо процедури подання та розгляду скарг, пов’язаних із будівництвом.
 • Оголошення в газетах;
 • Публікації на веб-сайті.
Етап будівництва
5 Всі зацікавлені особи
 • Надання інформації щодо виконання Плану дій в екологічній і соціальній сфері, SEP, про перегляд документів та нові види впливу (за їх наявності);
 • Надання інформації щодо розгляду скарг та заходів реагування на них.
 • Оголошення в газетах;
 • Публікації на веб-сайті.
Постійно протягом етапу будівництва
6 Будівельні підрядники, тимчасові працівники
 • Моніторинг продуктивності роботи підрядників і виконання узгоджених планів та процедур;
 • Проведення додаткових тренінгів у разі необхідності.
 • Зустрічі;
 • Офіційне листування;
 • Тренінги
Постійно протягом етапу будівництва
7 Місцеве населення
 • Збір будь-яких скарг та реагування на них.
 • Офіційне листування;
 • Зустрічі
Постійно протягом етапу будівництва
Етап експлуатації
8 Всі зацікавлені особи
 • Постійна взаємодія та співпраця з зацікавленими сторонами;
 • Надання інформації щодо виконання Плану дій в екологічній і соціальній сфері на постійній основі;
 • Збір будь-яких скарг та реагування на них.
 • Публікації у ЗМІ;
 • Зустрічі;
 • Офіційне листування.
Протягом усього строку дії проекту

3.3) Посадові обов’язки та відповідальність

«Акванова Девелопмент» призначить кваліфіковану особу, яка нестиме повну відповідальність за проведення консультацій і розкриття інформації, в тому числі за організацію консультацій, обговорення та обмін інформацією із визначеними зацікавленими групами, збір та розгляд коментарів/скарг та надання відповідей на будь-які зауваження і скарги. Залежно від характеру зауваження/скарги, деякі з них можуть бути передані відповідному спеціалісту компанії для реагування.

Ім’я, прізвище та посада Контактна інформація
Олена Пермякова, Генеральний директор
Ірина Тимченко, Менеджер проекту
Компанія: Акванова Девелопмент
Поштова адреса: 03040, Київ, вул. Васильківська, 1
Телефон: +38 (044) 333 39 30
Мобільний телефон: +38 (095) 284 62 73
Email: tymchenkoial@gmail.com, itimchenko@cei.com.ua

4) Процедура подання та розгляду скарг

Процедура подання та розгляду скарг має на меті забезпечення розгляду та своєчасного і всебічного реагування на будь-які критичні зауваження/скарги, що надійшли від будь-якої із зацікавлених сторін, включаючи жителів прилеглих територій, працівників компанії «Акванова Девелопмент», персонал підрядника, представників місцевих/регіональних органів. Всі скарги мають бути зареєстровані та розглянуті, та відповідь на них має бути надана протягом обґрунтованого періоду часу.

«Акванова Девелопмент» прийматиме всі зауваження і скарги, пов’язані з проектом. Запропонований зразок Форми подання зауважень та скарг наведений у Додатку Е. Відомості про критичні зауваження і скарги будуть узагальнені та занесені до Журналу обліку зауважень і скарг, із зазначенням імені/групи авторів зауваження/скарги, дати отримання зауваження/скарги, стислого викладення проблеми, інформації щодо коригувальних дій, які мають бути виконані, та дати відповіді, надісланої автору зауваження/скарги. Будь-яка особа або організація може подати зауваження/скаргу особисто або надіслати поштою, електронною поштою, факсимільним повідомленням, скориставшись контактною інформацією, вказаною у Формі.

На всі зауваження або скарги буде надано відповідь в усній або письмовій формі відповідно до бажаного засобу зворотного зв’язку, вказаного автором зауваження/скарги у Формі подання зауважень та скарг. Коментарі будуть розглянуті та прийняті до уваги у ході підготовки та реалізації проекту, проте індивідуальна відповідь може не надаватись, за винятком наявності вимоги щодо надання відповідей.

Особи, які подають свої коментарі або скарги, мають право на збереження в таємниці їхнього імені.

Всі скарги мають бути зареєстровані та розглянуті протягом 5 днів, а відповідь на них має бути надана протягом 20 робочих днів. «Акванова Девелопмент» вестиме Журнал обліку зауважень і скарг та звітуватиме про врегулювання скарг у своїх щорічних звітах про хід виконання проекту.

Протягом етапу будівництва скарги, пов’язані із будівельними роботами, будуть врегульовуватись «Акванова Девелопмент» та підрядником будівельних робіт. Населення також може подавати свої зауваження представництво місцевого самоврядування в Шаланківській сільській раді.

Додатки А-Д Копії проектних публікацій в місцевих ЗМІ та Протоколи громадських слухань

Додаток E Форма для коментарів громадськості, скарг та заяв

Вхідний No:
ПІБ:

Анонімно &25A2;

Контактна інформація та бажаний засіб зв’язку

Будь ласка, вкажіть бажаний засіб зворотного зв’язку (пошта, телефон, електронна пошта)

Поштою: Будь ласка, вкажіть поштову адресу:

 

Телефоном:

Електронною поштою

Опис події або скарги: Що сталося? Де це сталося? З ким? Які наслідки інциденту? Причина та тривалість інциденту? Інше.
Дата повідомлення про інцидент/подання скарги
Подія/Скарга, що трапилась один раз (дата ) Більше одного разу (скільки разів? )

Довготривалий інцидент (наявність проблеми на даний момент)

Що Ви могли би рекомендувати для вирішення проблеми?
 

Підпис: ______________________________________________________________________

Дата: ________________________________________________________________________

Будь-ласка, перешліть цю форму за вказаною адресою:
Пермякова Олена, Генеральний директор
ТОВ «Акванова Девелопмент»
Адреса: 03040, Київ, вул. Васильківська, 1
Телефон: +38 (044) 333 39 30
E-mail: tymchenkoial@gmail.com
Веб-сайт: http://aquanovadevelopment.com.ua